วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

producer = plantproducer 2= ants

consumer 1=bird

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น